RAD-MAR Radosław Glinka
93-208 Łódź
ul. Jarosława Dąbrowskiegio 113
Tel./Fax. 42 643 60 61
661 387 091
radmar.lodz@gmail.com

English

CHEMIA DO CZYSZCZENIA WYMIENNIKÓW

Amidocyt

Środek do usuwania kamienia kotłowego

Preparat służy do rozpuszczania kamienia kotłowego w: kotłach wodnych i parowych oraz
wytwornicach pary, urządzeniach ciepłowniczych i układach chłodzenia (wymiennikach ciepła)
czyszczenia instalacji c.o. i wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym
Sposób użycia:
Stosuje się roztwory od 5% do 10%.
Zalecane jest używanie roztworu 10% (1kg proszku/ 9l wody)
Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie
10%. Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub
mieszaniu roztworu. Do likwidacji 1kg osadu potrzeba 2.2kg Amidocytu.
UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

 

KAM-FOS

Preparat do czyszczenia wymienników ciepła

Preparat służy do rozpuszczania i czyszczenia z kamienia kotłowego wymienników ciepła: kotłów
wodnych i parowych oraz wytwornic pary, urządzeń ciepłowniczych i układów chłodzenia,
czyszczenia instalacji c.o. i wody użytkowej oraz urządzeń w przemyśle spożywczym
Sposób użycia:
Stosuje się roztwory od 10% do 20%.
Zalecane jest używanie roztworu 20% (1litr preparatu/4l wody)
Prędkość i wydajność czyszczenia zależy od utrzymania roboczego stężenia roztworu na poziomie
20%. Najlepsze wyniki osiąga się przy temperaturze kąpieli 50-70°C i wymuszonej cyrkulacji lub
mieszaniu roztworu.

UWAGA: Nie należy stosować preparatu do czyszczenia urządzeń aluminiowych i ocynkowanych.

 

Produkty: 

Amidocyt i KAM-FOS  posiadają ATEST higieniczny z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny nr: HK/W/0272/01/2014.